Je werknemer heeft een burn-out. Vijf tips over wat je wel (en wat juist beter niet) kunt doen. | Je Coach

Je werknemer heeft een burn-out. Vijf tips over wat je wel (en wat juist beter niet) kunt doen.

Zit één van je werknemers thuis met een burn-out? De verleiding kan groot zijn om hem of haar dan maar met rust te laten. Er wordt vaak nog steeds gedacht dat een werknemer met een burn-out het liefste afstand neemt van het werk en geen contact heeft met de leidinggevende of collega’s, om echt tot rust te komen en aan te sterken. Toch is dit niet altijd verstandig. Goede en open communicatie is juist belangrijk, ook in deze situatie. Laat de werknemer weten dat hij of zij er nog steeds bij hoort. Dus wat kun je nu het beste doen als je werknemer een burn-out heeft? En wat kun je juist beter laten? In deze blog geef ik je vijf do’s en don’ts die je kunnen helpen om het ziekteverzuim te verkorten en de re-integratie te versoepelen. En laten we vooral niet vergeten, ze kunnen ook helpen om terugval tegen te gaan.

Wat kun je zeker wel doen

1) Schakel hulp in

Een burn-out gaat niet vanzelf over door de werknemer wat afstand te laten nemen. Het is ook geen kwestie van een weekje bijslapen en dan weer terug naar kantoor. Je werknemer heeft professionele hulp nodig, om te begrijpen waarom het misging en dat in de toekomst te voorkomen. Vaak hoor ik als reactie – “het is de verantwoordelijkheid van de werknemer, het is zijn of haar probleem”. Is dat zo? Als een werknemer voor lange tijd afwezig is, wordt het dan ook niet jouw probleem als leidinggevende? Er is ineens een werknemer uitgevallen, wie gaat zijn of haar werk overnemen? Wat voor effect heeft de afwezigheid van die werknemer op de rest van het team? Help daarom je werknemer waar mogelijk bij bijvoorbeeld het zoeken naar een gecertificeerde stress en burn-out coach. Via de website van de VESB kun je heel eenvoudig aan adressen van gecertificeerde coaches komen. 

2) Toon betrokkenheid

Luister oprecht naar je werknemer, vraag regelmatig hoe het met hem of haar gaat en luister ook echt. Stel open vragen en geef aan dat je benieuwd bent naar het antwoord. Door zo nu en dan contact te hebben laat je merken dat je werknemer niet vergeten wordt. Ook kan het goed zijn om de werknemer die thuis zit met een burn-out uit te nodigen voor bepaalde bijeenkomsten of borrels buiten het werk. Laat hen de keuze of ze ja of nee zeggen. En af en toe een bezoekje of telefoontje van jou als leidinggevende of een collega kan ook helpen, bespreek dit ook met je team. Wees gerust, de werknemer die ziek thuis zit, zal echt wel zelf aangeven of hij of zij het contact aankan op dat moment.

3) Neem je werknemer serieus

Als je tot nu toe weinig met burn-outs te maken hebt gehad, kan het lastig zijn om hiermee om te gaan. Het is ook niet niks want je weet dat deze werknemer zeker een aantal maanden uit de running zal zijn. Als eerste is het heel belangrijk je werknemer die ziek thuis zit serieus te nemen. Toon begrip voor de situatie en laat zien dat je vertrouwen hebt in je werknemer. Wees je ook bewust van de complexiteit van burn-outklachten. Door zorgvuldig met de situatie om te gaan, laat je je collega’s zien dat je belang hecht aan een veilige werkomgeving. Bespreek dit ook met de collega’s in het team, betrek hen erbij en kijk samen naar mogelijke oplossingen. Zorg ervoor dat er begrip is en duidelijkheid over de ernst van de situatie. 

4) Wees ook kritisch naar jezelf

Heb je enig idee wat de reden is dat de werknemer is uitgevallen? Je werknemer is namelijk niet zonder reden uitgevallen. Natuurlijk kunnen we werk-privé steeds lastiger van elkaar scheiden, maar een burn-out is nog steeds een werk gerelateerde ziekte, hoe je het ook wendt of keert. Heeft de werkdruk een rol gespeeld of zijn er andere stressfactoren waarop jij invloed zou kunnen hebben? Waar ligt dat aan? Geef jij complimenten en ben je gemakkelijk te benaderen? Ook met het oog op de toekomst is het verstandig je rol als leidinggevende onder de loep te nemen. Als je niet zeker bent, vraag dan hulp en spreek hierover met anderen, bijvoorbeeld met je team of met andere professionelen. Ook jij kunt contact opnemen met een erkende stress en burn-out coach om informatie in te winnen.  

5) Vergemakkelijk de terugkeer

Gaat je werknemer binnenkort weer aan de slag? Geef dan indien mogelijk de vrijheid met een paar uur werk per dag te beginnen. Gaat het goed, breid dan stap voor stap de taken uit. Verwacht niet dat de werknemer na enige maanden afwezig te zijn geweest, meteen weer fulltime aan de slag kan gaan. Bouw het rustig op, dit is beter voor alle partijen. Want wat heb je eraan als je verwacht dat de medewerker er volop in duikt en binnen een paar maanden weer afwezig is? Weet ajb, dit komt zeer vaak voor. De medeweker die weer aan de slag gaat, wil ook graag weer volop aan de slag gaan en zal misschien niet snel nee zeggen tegen jouw vraag om meteen fulltime terug te komen. Dus wees het voor en denk aan de lange termijn. Het is beter voor de werknemer die terugkomt, maar ook zeker voor de rest van het team.

Wat kun je beter niet doen

1) Niets van je laten horen

Door te blijven communiceren laat je zien dat je betrokken bent bij je werknemer. Laat de werknemer zelf de keuze hoe hij of zij wil communiceren met jou, bijvoorbeeld per e-mail of WhatsApp in plaats van door te bellen. Maar neem in ieder geval af en toe contact op.

2) Collega’s van de zieke werknemer niet betrekken

Vertel de rest van het team waarom hun collega een tijdje niet aanwezig is. Zo voorkom je misverstanden. Ook hoeft je werknemer bij terugkeer dan niet steeds over zijn of haar burn-out te vertellen. Respecteer daarbij wel altijd de privacy van je werknemer door niet in detail te treden. Bij terugkeer zal de werknemer zelf wel bepalen wat hij of zij zal vertellen, en als het toch lastig blijkt te zijn, ondersteun de werknemer dan en kijk hoe jullie het samen kunnen aanpakken zodat het voor alle partijen comfortabel is. 

3) De zieke werknemer vragen hoe lang de afwezigheid nog zal duren

Een ziekteproces is vaak lastig te voorspellen en elke burn-out is anders. Vragen hoe lang de burn-out nog duurt voert de druk op de werknemer alleen maar meer op. En dat is juist niet de bedoeling. Als de uitgevallen werknemer op de juiste manier wordt begeleid, zal deze ook zeker zelf graag weer aan het werk willen zodra mogelijk. De terugkeer zal in samenspraak met de (bedrijfs)arts gedaan worden. Alles stap voor stap en in goed overleg om zo terugval te voorkomen.

4) Ervan uitgaan dat iedereen dezelfde grenzen heeft

Wat voor de één als gezonde adrenaline voelt, beleeft de ander als extreme stress. Misschien zou jij die stapel werk sneller afkrijgen, maar je kunt niet in het hoofd van een ander kijken. Bovendien weet je vaak niet welke invloed het privéleven van je werknemer op het werk heeft. Een burn-out mag dan een werkgerelateerde ziekte zijn, dit betekent nog niet dat de ziekte voor iedereen gelijk is, integendeel, net zomin als dat wij de privésituatie niet moeten meenemen. Tijd en symptomen zijn voor iedereen verschillend, probeer daar rekening mee te houden.

5) Verwachten dat alles als vanouds zal zijn als je werknemer terug is

Je werknemer is alweer een tijdje aan het werk en het gaat goed. Toch kun je er niet van uitgaan dat hij of zij weer dezelfde persoon is als voor de burn-out. Waarschijnlijk heeft je werknemer coaching en/of therapie gehad, waarin hij of zij heeft geleerd grenzen te stellen en opener te zijn over zijn of haar behoeften, ambities en frustraties. Zie dat als een voordeel. Je bedrijf profiteert van eerlijke werknemers die weten wat ze willen.

Meer informatie?

Zoals je kunt lezen is communicatie ven essentieel belang. Aftoetsen bij elkaar wat wel en niet gaat, open staan voor de mening van de ander en samen zoeken naar een oplossing die werkbaar is voor alle partijen, dat is waar het om draait.

Wil je meer informatie omtrent dit onderwerp, kijk dan gerust eens op mijn website of neem contact met mij op. Dan kijken we samen naar jouw vraag. 


Terug naar blog