Stress & Burn-out Coaching | Je Coach

Stress & Burn-out Coaching

Een burn-out ‘opbouwen’ door chronische stress duurt vaak jaren – in elk geval meer dan 1 jaar. Het wil niet zeggen dat iedereen die blootgesteld wordt aan chronische stress in een burn-out terecht komt. Kenmerken zijn vaak: fysieke uitputting, onverschilligheid naar je werk (als gevolg van oververmoeidheid), slaapstoornissen, vergeetachtigheid, overmatig piekeren over het werk, niet meer kunnen genieten van dingen, verandering van libido, niet meer helder kunnen nadenken, verminderde weerstand en verandering van eetlust.

Een burn-out gaat ook niet vanzelf over door het nemen van bijvoorbeeld ziekteverlof. Het is van groot belang dat iemand met overmatige stress en/of burn-out klachten intensief begeleid wordt door een erkende stress en burn-out coach.

 

Wat is stress en burn-out coaching?

Stress- en burn-out coaching is een intensieve en systematische vorm van coaching gericht op spoedig én verantwoord terug begeleiden naar werk of een andere levensinvulling.

Bij deze vorm van coaching bied ik de jou methoden om stress te verminderen, burn-out te voorkomen, verkorten of te verhelpen. Op interactieve wijze, zet ik je aan tot het vergroten van jouw persoonlijke effectiviteit door je mentale vitaliteit en veerkracht te ontwikkelen en door jouw talenten en competenties op het gebied van stresscoping te versterken. Ik zal samen met jou kijken hoe jij een gezonde balans tussen inspanning en ontspanning, ritme en regelmaat kunt opstellen om zo je klachten te verminderen en een meer ontspannen leven te leiden.  

Stress & burn-out coaching kan zich op drie gebieden richten, al naar gelang jouw vraag:

 • Begeleiding: het voorkomen en bestrijden van negatieve stress, spanningsklachten, overspanning en burn-out.     
 • Re-integratie: het ondersteunen bij re-integratie en voorkomen van terugval na ziekteverzuim als gevolg van spanningsklachten. Dit ter aanvulling op de re-integratiebegeleiding van bijvoorbeeld, HR, preventieadviseurs, bedrijfsartsen, en dergelijke.       
 • Preventief: het adviseren en begeleiden van organisaties bij het realiseren en/of behouden van een mentaal gezond werkklimaat en het bestrijden van overmatige werk-gerelateerde spanning.
 

Hoe ziet een stress en burn-out coachingstraject eruit bij JE coach?

Als eerste maak ik een persoonlijk plan van aanpak. Elk traject is maatwerk en wordt volledig afgestemd op jouw vraag en situatie. Deze persoonlijke aanpak wordt opgesteld nadat jij een diagnose en advies van de huis- en/of bedrijfsarts hebt gekregen. De volgende onderdelen zullen over het algemeen onderdeel uitmaken van een traject:

 1. Oriëntatie, oftewel jouw vraag en indien van toepassing de vraag van de opdracht-/werkgever
 2. Eerste analyse van stressklachten en stressbronnen
 3. Rust, ontspanningstechnieken en herstellen van energie en fysieke conditie
 4. Omgaan met stress en emoties
 5. Versterken van competenties, bijvoorbeeld: versterken van zelfvertrouwen, assertiviteit, grenzen bewaken, versterken van focus, zelforganisatie, plannen en prioriteiten stellen
 6. Levensmissie, talenten en drijfveren
 7. Match met sociale omgeving en werk. Welke aanpassingen zijn nodig in sociale contacten, de privé-werkverdeling of binnen het werk
 8. Werkhervatting, terugvalpreventie & follow-up

Alle stappen zullen in overleg gepland worden, altijd in het volste vertrouwen en in alle rust.

Ik ben actief lid van de VESB (vereniging van erkende stress- en burn-out coaches). Mijn trajecten worden uitgewerkt volgens de richtlijnen van deze vereniging. 

 
 

Coachingsaanbod

Je persoonlijke skills optimaliseren?

personal coaching

Jouw talenten op de beste manier leren inzetten?

Loopbaan Coaching

Leren (h)erkennen van de signalen van (overmatig) stress?

Stress- en Burn-Outcoaching JE Coach stress & burn-out coaching

Een hechtere band binnen je team?

team coaching

Inzicht krijgen in je eigen voorkeuren?

Insights Discovery JE Coach Insights Discovery

Voor een vrijblijvend gesprek kun je altijd contact met mij opnemen via +32 473 671 663 of jantina@jecoach.be.